Det har desværre vist sig nødvendigt at revidere planen for deadlines og udgivelsesdatoer.

Påsken i sammenhæng med den stadig ringere postomdeling giver os i år nogle udfordringer specielt i forhold til blad nr. 2.

Bladet skal udkomme torsdag den 20. april. Hvis man ønsker at stemme til bestyrelsesvalget og vil sende sin stemmeseddel med posten, skal man være opmærksom på, at brevet skal være en af klubbens revisorer i henne senest fem dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige tirsdag den 2. maj. Postnord oplyser, at man kan forvente, at almindelige breve er op til fem hverdage undervejs og kun omdeles mandag til fredag. Hvis man vælger at sende som Quickbrev, der loves at være fremme hos modtager dagen efter, er der lidt mere tid at løbe på, men det er dyrere og skal sendes fra et posthus.

Med andre ord: venligst bemærk de ændrede deadlines og udgivelsesdatoer og vær opmærksom på, at stemmesedlen skal afsendes kort efter, at bladet er modtaget.

Hvis blad nr. 2 ikke er modtaget rettidigt, skal man, hvis man ønsker at stemme til bestyrelsesvalget, straks den 21. april, kontakte kasserer Sussie Hansen, kasserer@dgk.dk.

Deadline for blad nr. 2 dagen er dagen efter, at nr. 1 er udkommet. Såfremt der i blad 1 er noget, som man ønsker at kommentere på, skal man hurtigst muligt og senest onsdag den 1. marts sende sit indlæg til redaktøren.

Indsendelse af stof til Gravhunden i 2017

Deadlines og udgivelsesdatoer

Gravhunden nr. 2
Udkommer den 20. april
Deadline den 23. februar.*

Gravhunden nr. 3
Udkommer den 28. juni
Deadline den 11. maj

Gravhunden nr. 4
Udkommer den 23. august
Deadline den 6. juli

Gravhunden nr. 5
Udkommer den 25. oktober
Deadline den 7. september

Gravhunden nr. 6
Udkommer den 20. december
Deadline den 2. november

*Deadline hurtigst muligt og senest den 2. marts for indlæg, der er respons på stof fra blad nr. 1.

 

Comments are closed.