Denne henvendelse vedrører
 Opdrættervejviser Hanhund til avlstjeneste Begge

Opdrætters navn

Vejnavn og husnummer

Postnummer og by

Telefon nr.

Email

Hjemmeside

Kennelnavn

Har gennemgået DKK´s opdrætteruddannelse
 Ja Nej

Racevariant

Logo eller foto - 300x225 pixels

Kort tekst med max. 20 ord

Du modtager herefter en opkrævning fra vores kasserer. Når vi har modtaget indbetalingen, bliver din annonce sat på hjemmesiden.