DGKs regler for røntgenundersøgelse

 

Undersøgelsesberettigede:

Alle gravhunde, med undtagelse af hunde, der er opererede for discusprolaps, kan
deltage i røntgenundersøgelse. Hunden skal have en FCI-anerkendt stambog og
hunden skal på optagedagen være i alderen 24 (2 år) – 48 (4 år) måneder gammel.

Rygstatus vil blive DKK-registreret.
Hunde, som tidligere, udenom DGK’s undersøgelsesprogram (DGK’s centrale
tilmelding), har været undersøgt m.h.p. screening for forkalkninger, kan ikke deltage.

Vaccination og sundhedskrav:

Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus efter samme regler, som
gælder for deltagelse på udstillinger og prøver.

Drægtige tæver og tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage.
Hunden skal være i god sundhedstilstand og må ikke udvise tegn på sygdom. Det er
ejerens pligt til dyrlægen at give al relevant oplysning vedr. f.eks. eventuel
medicinering af hunden.

Tilmelding:

Tilmelding er bindende.
For at deltage i røntgenundersøgelse skal der forinden være købt rekvisition via DKK
og undersøgelsesgebyr skal være indbetalt til DGK.
I tilfælde af at dyrlægen bliver syg eller lignende, kan optagedagen ændres. DGK eller
dyrlægen hæfter ikke for eventuel forgæves kørsel m.v.. Yderligere ændring af
optagedag kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan deltage,
hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret dyrlægeattest, senest 24 timer
før hunden er tilsagt til at møde til optagelse. Ejer er forpligtet til skriftligt (evt. via
fax) at give denne meddelelse til både dyrlæge og DGK. Ejer er ligeledes forpligtet
til, så snart hunden igen er rask, at give meddelelse til DGK og dyrlægen, således at
der hurtigst muligt træffes aftale om ny optagedag.

Hos dyrlægen:

Man møder hos dyrlægen i god tid og afleverer rekvisitionen til sekretæren. Enhver
hund undersøges for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DGK
uvedkommende.
Hos dyrlægen har akutte patienter altid fortrinsret; hverken DGK eller dyrlægen kan
gøres ansvarlig for eventuel ulempe som følge af ventetid eller eventuel aflysning.
Ejeren må ikke bede dyrlægen om at udtale sig om antallet af forkalkninger.

Bedømmelse af røntgenbilleder:

Røntgenbillederne indsendes af dyrlægen til bedømmelse.
Røntgenbillederne er DKK’s ejendom.
Såfremt billedkvaliteten underkendes af bedømmeren, eller billederne på anden vis
ikke er anvendelige, er ejeren forpligtet til at stille sin hund til undersøgelse igen.
Denne ekstra undersøgelse skal der naturligvis ikke betales nyt gebyr for. Dato for ny
optagedag aftales så hurtigt som muligt af dyrlæge og ejer.
Meddelelse om bedømmelsesresultatet tilsendes ejer.
Bedømmelsesresultatet kan ikke appelleres.
Undersøgelsesresultat kan blive offentliggjort i DGK’s medlemsblad „Gravhunden”,
på DGK’s hjemmeside og på DKKs hundeweb.
Røntgenundersøgelse m.h.p screening for forkalkninger udenom DGK’s
undersøgelsesprogram (DGK’s centrale tilmelding) anses af DGK for at være
modarbejdelse af klubbens interesser.

 

Comments are closed.