Bliv medlem af DGK

Formålet med Dansk Gravhundeklub

  • At værne om – og udbygge gravhundens status som jagthund
  • At fremme interessen for opdræt af racerene gravhunde i forhold til standarden
  • At arbejde for gravhundens udbredelse og anvendelse
  • At fremme avle mentalt, jagt- og eksteriørmæssigt gode og sunde hunde
  • At arrangere jagtprøver og udstillinger

Et medlemskab i DGK, vil åbne en masse muligheder for dig og din hund. Et medlemskab giver ret til at stille på brugsprøver, samt træning og aktiviteter på tværs DGKs arbejdsudvalg.  Derudover gives der tilskud til øjenlysning og rygfotografering.

værdikuponEfter den 1/8-2016 kan hvalpekøbere ved tegning af medlemskab få en værdikupon, hvis hvalpen ved indmeldelsen er under 4 måneder. Kuponen kan bruges til helt eller delvist at indgå som betaling af aktiviteter i de lokale udvalg, til brugsprøver eller til kontingentbetaling. Kuponen kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til anden hund eller person. Det forudsætter, at hvalpekøberen ikke indenfor de sidste 2 år har været medlem af DGK. For yderligere information kontakt klubbens kasserer på kasserer@dgk.dk

Medlemsbladet Gravhunden

“Gravhunden” er bladet for alle med interesse for gravhunde. Det udkommer 6 gange om året og tilsendes alle klubbens medlemmer. Sideantallet er på omkring 70 og udkommer i et oplag på ca. 1000.

Bladet indeholder et bredt udvalg af redaktionelle artikler, debatstof, meddelelser fra bestyrelsen, informationer om aktiviteter for medlemmer, resultater fra brugsprøver, udstillinger og meget mere.

“Gravhunden” er DGK’s officielle organ. Meddelelser, der har været offentliggjort i bladet under “Officielt”, anses for på bindende måde at være bekendtgjort for medlemmerne. Nærmere omkring udgivelse af GRAVHUNDEN fremgår af klubbens love § 5, stk. 8 til 11.

Ønsker du at annoncere i “Gravhunden”, kontakt venligst annoncer@dgk.dk

For anden henvendelse, kan kontakten rettes mod medlemsbladet redaktør, Gitte Muldkjær:

Gitte Muldkjær Jensen
Prangervej 63
7000 Fredericia
Tlf: 98 39 33 00
redak@dgk.dk

 

Comments are closed.