CRD-PRA undersøgelse

En CRD-PRA undersøgelse er en undersøgelse for en arvelig sygdom, som vi også kalder dagblindhed.

Ruhåret gravhunde i avl bør undersøges for CRD-PRA på indikation, og ved flere end to kuld. Der er p.t. dog intet CRD-PRA krav for gravhunde.

For at få sin hund undersøgt gør man følgende:
Man køber en rekvisition på www.hundeweb.dk. CRD-PRA DNA (NPHP4), Ruhåret Gravhund.

Prisen er 100kr for medlemmer af DKK, og 175kr for ikke medlemmer. Rekvisition medbringes til egen dyrlæge.

Procedure for DNA tests

HUSK, at der skal købes rekvisition inden undersøgelsen, hvis du ønsker at få et sundhedsresultat registreret i DKK.

  1. Rekvisition skal købes inden undersøgelsen, ellers vil resultatet ikke kunne registreres i DKK.
  2. Rekvisitionen medbringes til dyrlægen, som udtager prøven og attesterer at have aflæst og kontrolleret hundens ID-nummer.
  3. Dyrlægen afsender prøven til det godkendte laboratorium sammen med oplysning om ejerens navn og adresse. Se liste over godkendte laboratorier http://www.dkk.dk/xdoc/120/Skema_Dna-test.xls
  4. Ejeren beholder rekvisitionen med dyrlægens underskrift og dato for prøveudtagning, indtil der modtages svar fra laboratoriet.
  5. Kopi af certifikatet fra laboratoriet samt den underskrevne rekvisition skal indsendes til DKK samlet for registrering i DKK. Dokumentation fra laboratoriet skal være det udfærdigede certifikat og vi godtager ikke kopi af e-mails fra laboratoriet.
  6. DKK registrerer herefter resultatet.
  7. Resultatet offentliggøres på Hundeweb, hvilket ejeren har godkendt ved køb af rekvisitionen.

Check evt. på hundeweb under update om, der er fri-undersøgte hunde i anerne til din hund, https://www.hundeweb.dk/dkk/secure/openPage/update/whatIsNew.html

eller se lister her på DGK.dk http://dgk.dk/wp-content/uploads/CRD-PRA-DNA-NPHP4-Ruhåret-pr.-30.06.2016.pdf

Artikel fra Gravhunden 4-2015 CRD-PRA hos ruhårede grav­hunde i Danmark

http://dgk.dk/wp-content/uploads/CRD-PRA-Gravhunden-4-2015-side-28-31.pdf

Information om DNA tests http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2402

DNA tests til diagnostik af arvelige sygdomme hos hunde -> Ruhåret gravhund http://ivh.ku.dk/dokumenter/genetik-tests/dnatestarveligesygdomme/ruhaaretgravhund/

 

Comments are closed.