DGKs Hjemmeside og Facebookudvalg består af:

mia
Mia Bau Kjær Petersen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktperson i udvalget er Peter Nielsen og Tove Baukjær

Kommissorium for Hjemmeside og Facebookudvalget.

Udvalget består af 2-4 medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver består primært i følgende:

1. at fremskaffe/udarbejde ideer til hjemmesiden.
2. at indhente og opsamle gode ideer blandt klubbens medlemmer.
3. at koordinere implementering med webmaster.
4. at indgå samarbejde med den ansvarlige for annoncer i Gravhunden og på hjemmesiden.

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.
Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning og giver meddelelse om, hvem der deltager i årets generalforsamling, vederlagsfrit.

På årets generalforsamling aflægger en repræsentant for udvalget en kort redegørelse om årets arbejde samt eventuelt også noget om visioner for fremtiden.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og Hjemmeside og Facebookudvalget, den 12.juli 2016

 

Comments are closed.