Hvalpe på vej

Kære opdrætter

Dit hvalpekuld / kommende kuld bliver optaget på listen, når vi har modtaget din tilmelding efter nedenstående regler, der er gældende fra 1. juli 2016. Hvalpelisten bliver opdateret ca. 1-2 gange om ugen.

  1. Opdrætteren skal være medlem af DGK.
  1. Hvalpekuldet skal, hvis opdrætteren er bosiddende i Danmark, være registreret i DKK.

Registrering på DKK`s hundeweb skal ske senest når hvalpene er 6 uger gamle, ellers slettes de fra hvalpelisten. Dette gælder dog ikke udenlandske hvalpekuld.

Hvalpekuld, der er opdrættet af en opdrætter, der er bosiddende i et andet land, skal være registreret i det pågældende lands FCI-anerkendte kennelklub og kan optages på DGK`s hvalpeliste, hvis opdrætteren er medlem af DGK og hvis der i det pågældende land findes noget, der svarer til det danske hundeweb. Opdrætter vil evt. blive kontaktet af hvalpelistebestyreren.

  1. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås. Det betyder, at en indavlskoefficient (beregnet på 3 generationer) større end 6,25% ikke bør overskrides. DKK anbefaler dog, at man som opdrætter orienterer sig om indavlsgraden af det planlagte kuld, ved selv at gennemføre beregningen på flere generationer.
  1. Oplysninger om øjenlysning: Bemærk, at DGK anbefaler, at hunde, der anvendes til avl, øjenlyses hvert år. Der kan ikke optages kuld på hvalpelisten hvor begge forældredyr, er kendte anlægsbærere for PRA. Er et af forældredyrene kendt anlægsbærer, skal det andet være DNA-testet fri.
  1. Oplysninger om rygundersøgelse: Bemærk, at DGK anbefaler, at gravhunde bør rygundersøges forinden anvendelse i avl. Pr 1.1.2013 vil hvalpe efter rygfotograferede forældre med et på parringstidspunktet gennemsnitligt indeks på minimum 100, få en stamtavle med påskriften: ”Denne hund er avlet efter dansk Gravhundeklub`s og Dansk Kennel Klub`s avlsanbefalinger”.
  1. Kuldet slettes automatisk på dagen, hvor hvalpene fylder 2 måneder, men du skal afmelde kuldet, lige så snart du har fundet aftagere til hvalpene.

Er hvalpene ikke solgt, når de er fyldt 2 måneder, kan optagelse forlænges med en måned ad gangen, dog ikke længere end til hvalpene er fyldt 7 måneder. Husk at du skal afmelde solgte hvalpe løbende, så hvalpelisten altid er en opdateret liste.

Forlængelse sker ved henvendelse til administrator af DGK`s hvalpeliste, inden kuldet automatisk slettes. Henvendelse skal ske skriftligt til hvalpelisten@dgk.dk eller til Inger Lise Poulsen på tlf. 4636 1525 eller 2336 3016.

Er kuldet slettet automatisk, skal der indbetales et administrationsgebyr på kr. 100,- på konto 9873-4573205923, før kuldet igen kan optages på listen.

På hvalpelisten vil der blive givet relevante oplysninger om blandt andet forældredyrenes racevariant, farve, eventuelle titler, sundhedsundersøgelser- samt udstillings- og brugsprøveresultater. Desuden vil kuldets indavlskoefficient, rygindeks og – sikkerhedstal blive oplyst og det bliver oplyst, om kuldet er opdrættet i henhold til DGKs og DKKs avlsanbefalinger. Hvalpelistebestyreren trækker disse oplysninger på DKKs hundeweb og oplysninger, der ikke er registreret på hundeweb, vil ikke kunne registres på DGKs hvalpeliste.

Såfremt forældredyrene endnu ikke er oprettet på DKKs hundeweb (eller anden åbent websted), registreres alene hundens navn og registreringsnummer.