Tilladelse til brug af billeder

Bestyrelsen har undersøgt, hvordan man tackler spørgsmålet om tilladelser til benyttelse af billeder i tilsvarende klubber og foreninger. På den baggrund har vi skønnet, at det vil være fornuftigt at tilpasse vores procedurer. Fremover skal der således ikke indsendes en underskrevet blanket.

I dag modtages næsten alle billeder elektronisk og oplysning om fotografens navn samt tilladelse til, at et billede må benyttes – herunder også beskæres –, gives fremover samtidigt med, at billedet fremsendes til henholdsvis klubbens webmaster, redaktør, resultatbillede-administrator, PR-udvalg, med flere.

Et fremsendt billede vil alene blive anvendt i eller på det medie, som det er fremsendt til. Et billede, som er fremsendt til brug på fx hjemmesiden, vil derfor ikke blive brugt i anden sammenhæng uden yderligere, forudgående aftale. Man kan, når man indsender, benytte følgende formulering ”Vedlagte billede leveres som aftalt til brug i (mediets navn). Billederne må kun anvendes til det aftalte brug, må ikke benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale med (fotografens navn, evt. adresse, tlf.-nummer, mailadresse, etc.”. Der kan med fordel benyttes link i højre side (er på vej).

Mange af de billeder, som benyttes i Gravhunden og på hjemmesiden, er billeder, som er indsendt af arbejdsudvalgene. Vi vil bede jer om, når I indsender billeder til webmasteren og redaktøren, at være meget omhyggelige med at sørge for, at der er givet tilladelse fra fotografen og med at sørge for at huske at oplyse fotografens navn. Det vil være en stor hjælp og allerbedst er det, hvis I kan sørge for at navngive billedfilen med fotografens navn. Hvis et billede må benyttes på både hjemmesiden og i bladet, vil det ligeledes være en hjælp, hvis I husker at gøre opmærksom på det.

Denne henvendelse vedrører tilladelse til brug af mine billeder i bladet

Fotografens navn

Din e-mail

Evt. adresse

Telefon nr.

Vedhæft de ønskede billeder

foto

foto

foto

 * ”Vedlagte billede leveres som aftalt til brug i (mediets navn**). Billederne må kun anvendes til det aftalte brug, må ikke benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale.

Denne henvendelse vedrører tilladelse til brug af mine billeder i PR udvalget

Fotografens navn

Din e-mail

Evt. adresse

Telefon nr.

Vedhæft de ønskede billeder

foto

foto

foto

 Vedlagte billede leveres som aftalt til brug i (mediets navn**). Billederne må kun anvendes til det aftalte brug, må ikke benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale.

 

Comments are closed.