DGKs Lovudvalg består af:

Lisbeth BukhLisbeth Bukh
Jeg har været medlem af Gravhundeklubben siden jeg fik min første gravhund i 1999. For mange år siden var jeg på ringpersonalekursus og har for år tilbage virket som ringassistent, og jeg har også selv gået på udstilling og på brugsprøver med min første gravhund, men det er nu mange år siden. Jeg er opvokset med gravhund, og blandt mange dejlige hunderacer er det den eneste race for mig. Jeg har et bredt kendskab til foreningsarbejde generelt og i mit daglige virke som sognepræst er jeg bekendt med at læse lovstof og vanskelige tekster. Jeg er glad for den tillid bestyrelsen har vist mig ved at bede mig gå ind i lovudvalget, og jeg glæder mig til opgaverne, der kommer.
 
Peter OvesenPeter Ovesen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik PedersenHenrik Pedersen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktperson i udvalget er Tove Baukjær

 

Kommissorium for Lovudvalg.

Udvalget består af 2-4 medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver består primært i følgende:

  1. Fortolkningsspørgsmål af de gældende love for DGK.
  2. Udredning af klagesager for bestyrelsen og i samarbejde med bestyrelsen.
  3. Bestyrelsen har nedsat et ad-hoc udvalg, som skal revidere DGK’s lov i samarbejde med lovudvalget. Dette udvalg er nedsat juli 2016 og arbejder indtil revideringen er færdiggjort. Derefter overtager lovudvalget arbejdet med revidering af de bestående love, hvis dette skønnes nødvendigt eller bliver bestyrelsen pålagt af generalforsamlingen.
  4. Udvalget kan udforme svar på klagesager og spørgsmål omkring DGK’s love for bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende svaret og har dermed det videre ansvar for indholdet i svaret.
  5. Formidling af udvalgets emneområde, herunder artikler i medlemsbladet Gravhunden

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.

Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning og giver meddelelse om, hvem der deltager i årets generalforsamling, vederlagsfrit.

På årets generalforsamling aflægger en repræsentant for udvalget en kort redegørelse om årets arbejde samt eventuelt også noget om visioner for fremtiden.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og lovudvalget, den x. august 2016

 

Comments are closed.