DGKs PR udvalg består af:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ann Laura Luunbjerg
Antal års erfaring med gravhund: 3 1/2
Hvilken slags gravhund/gravhunde og størrelse har du: Jeg har ruhårede dværge
Interesseområder i gravhunderegi: Udstilling, spor, opdræt og sundhed. Jeg er ivrig på spor med specielt en af mine hunde og nyder iøvrigt at være med på udstillinger og i andre sammenhænge hvor Gravhunden er i fokus.

 

 

 

 

 

Trine Maria Jensen
Jeg har haft korthåret standard gravhunde hele mit liv, mine forældre har altid haft en sort labrador og en rød gravhund. Så det med gravhunde er kommet ind med modermælken. Da jeg flyttede hjemmefra fulgte min gravhund Felix med mig. Efter ca. 15 gode år måtte jeg desværre sige farvel til min elskede Felix. Efter ½ år uden hund, flytte Rex (black and tan korthåret standard) ind og ca. 8 måneder efter flyttede Willi (rød korthåret standard) ind. Ja én gravhund er bare ikke nok. Da jeg fik Rex og Willi begyndte jeg at gå til udstillinger og sportræning, som også har ført til et par sporprøver hen af vejen. Udstillings-verden og hundens eksteriør har fanget mig så meget, at jeg er begyndt at være ringtræner i Fynsudvalget. Jeg interesserer mig meget for hundens ve og vel og ser altid muligheder i at dygtiggøre mig, derfor har jeg indtil vider taget DKK opdrætsuddannelse samt adfærds og håndteringskursus.

Christine Uglebjerg Pedersen

 

 

 

 

 

Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktperson i udvalget er Marianne Roth

Kommissorium for PR-udvalg.

Udvalget består af 2-4 medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver består primært i følgende:

1. at fremskaffe/udarbejde egnet materiale til PR for gravhunden og DGK.
2. at indhente og opsamle gode ideer blandt klubbens medlemmer.
3. at udarbejde skriftligt oplysningsmateriale om racen og klubben til brug for nye/som gamle medlemmer.
4. at påtage sig at repræsentere DGK på udstillinger og andre arrangementer som kontaktled til nye medlemmer og andre interesserede.
5. at koordinere PR for gravhunden i samarbejde med klubbens redaktør og webmaster.
6. at søge aktuelle/positive publikationer, der kan sættes i Gravhunden og på hjemmesiden.
7. at indgå samarbejde med den ansvarlige for annoncer i Gravhunden og på hjemmesiden.
8. formidling af udvalgets emneområde, herunder artikler i medlemsbladet Gravhun-den.

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.
Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning og giver meddelelse om, hvem der deltager i årets generalforsamling, vederlagsfrit.

På årets generalforsamling aflægger en repræsentant for udvalget en kort redegørelse om årets arbejde samt eventuelt også noget om visioner for fremtiden.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og PR-udvalget, den 12.juli 2016

 

Comments are closed.