DGKs Redaktionsudvalg består af:

Mikael Kjærulff, valgt for lige år

Har arbejdet med gravhunde i mere end 20 år i det nordsjællandske.  Kærligheden faldt på den røde standard korthår, hvor jeg har haft to tæver.  Er for tiden uden hund, da jeg rejser meget ifm. arbejdet.  Min hovedinteresse er vildtspor som jeg har arbejdet med næsten fra dag et.  Jeg har været sporlægger i det lokale udvalg, er siden uddannet som dommer og har nu været prøveleder i Nordsjælland i en årrække og står som koordinator for udvalgets sporinstruktion.  Jeg har siddet i det lokale udvalg i næsten 15 år men tager en pause fra det arbejde, og hjælpe i stedet med forskellige småopgaver. Jeg har også været en periode i vidtsporprøveudvalget, og en sidetjans som fotograf ved generalforsamlingerne.

Susanne Beck, valgt for ulige år

 

 

 

 

 

Lone Opal Lykkegaard, Bestyrelsesudpeget

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
redaktionsudvalg@dgk.dk

Bestyrelsen udpeger  et af de tre  medlemmer, og de 2 øvrige medlemmer vælges for en to-årig periode på den årlige ordinære generalforsamling, skiftevis i lige og ulige år.

Retningslinjer for forholdet mellem redaktør og redaktionsudvalg.
Redaktøren kan afvise indlæg efter følgende retningslinjer:
Redaktøren kan afvise alt stof, der ikke er fremsendt af bestyrelsen under „Officielt“, idet redaktøren skal tilskrive vedkommende, at indlægget efter redaktørens skøn ikke bør optages med den tilføjelse, at vedkommende kan forelægge denne afgørelse for redaktionsudvalget.
Redaktionsudvalgets afgørelse er bindende for redaktøren. Han/hun kan i forbindelse med indlægget angive, at det er bragt efter redaktionsudvalgets behandling.

 

Comments are closed.