Sporprøveresultater 2016

 

 

Gravkjaer Bailey

Gravkjaer Bailey

Skovene ved Buresø, Nordsjælland  d. 8/10-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 70
 p

Gravkjaer Bailey
DK03203/2013 KS tæve
O&E: Tove Baukjær


 

 

intet5Skovene ved Buresø, Nordsjælland  d. 8/10-2016

1000m, 40T
1 pr. 69
 p

SEVCH
Peppersaint’s Tromb
SE 36771/2011 KS han
O:  Kim Norlin & Eva Bermsjö
E: Jessica Nilsson


 

 

Kung Karls Sebago

Kung Karls Sebago

Skovene ved Buresø, Nordsjælland  d. 8/10-2016

600m, 20T
Prøvens Bedste, 1 pr. 60
 p

Kung Karls Sebago
DK11071/2015 LDV han
O: Sanna Anderberg
E: Conny Frilund Ebsen


 

 

intet5Skovene ved Buresø, Nordsjælland  d. 8/10-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 70
 p

Lavse’s Chivas Hårfager
DK00943/2008 LS han
O: Jette Bjerregaard
E: Bob Kenneth Matheson


 

Halleluja Av Larhjelm

Halleluja Av Larhjelm

Borremosen,  Midtsjælland & Storstrøm, prøven afholdt af DGK,   d. 25/9-2016

600m, 20T
Prøvens Bedste, 1 pr. 49
 p

WUTJCH
Halleluja av Larhjelm
DK18179/2015 RS han
O: Lars Hjelmtvedt
E: Pia Nielsen


 

 

intet5Borremosen,  Midtsjælland & Storstrøm, prøven afholdt af DGK,   d. 25/9-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 48
 p

Albert
DK08231/2015 RS han
O: Hanne Thomassen
E: John Bøgelund


 

 

intet5Vildtspormesterskab 2016, Skovene ved Buresø,  Nordsjælland   d. 24/9-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 72
 p
Vildtspormester 2016

DKBRCH(S) SEVCH NOVCH NORDBRCH
Dalstrup Nora De Have
DK08520/2007 KDV tæve
O: Maja Nielsen
E: Henrik Pedersen


 

 

Sasja's Monty

Sasja’s Monty

Vildtspormesterskab 2016, Skovene ved Buresø,  Nordsjælland   d. 24/9-2016

1000m, 40T
1 pr. 71
 p

DKCH(G) DKBRCH(S) DKJV13
Sasja’s Monty
DK15434/2012 LDV han
O: Kirsten Stærk Jacobsen og Jan Jacobsen
E: Merete & Ib Lunding


 

intet5Hårup,  Midtjylland   d. 24/9-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 69
 p

Basotto’s Petite Cherrie
DK19286/2013 LS tæve
O&E: Inge Bruno Thomsen


 

 

intet5Hårup,  Midtjylland   d. 24/9-2016

600m, 3T
1 pr. 68
 p

Skovhytten’s Bourbon
DK18503/2014 RDV han
O: Grethe V. Frederiksen
E: Marie Pedersen


 

Gravmand Roma

Gravmand Roma

Marbæk, Syd- og Sønderjylland   d. 17/9-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 63
 p

Gravmand Roma
DK12618/2011 RS tæve
O: Ninna Lindved Sørensen
E: Lone Lisbeth Jensen


 

 

intet5Marbæk, Syd- og Sønderjylland   d. 17/9-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 66
 p

Eden Rose Cara
DK14367/2014 RS tæve
O: Dorte Sørensen
E: Frans Andersen


 

Sasja's Monty

Sasja’s Monty

Tolne, Nordjylland  d. 10/9-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 67
 p
Hermed DKBRCH(S)

DKCH(G) DKJV13
Sasja’s Monty
DK15434/2012 LDV han
O: Kirsten Stærk Jacobsen og Jan Jacobsen
E: Merete & Ib Lunding


 

 

Charolaisgården's Emma

Charolaisgården’s Emma

Tolne, Nordjylland  d. 10/9-2016

600m, 20T
Prøvens Bedste, 1 pr. 65
 p

DKBRCH(G)
Charoliasgården’s Emma
DK01075/2011 KS tæve
O: Jakob Villadsen
E: Tina Charlotte Nielsen


 

 

Gribsholt's Harley

Gribsholt’s Harley

Tolne, Nordjylland  d. 10/9-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 58
 p

Gribsholt’s Harley
DK12821/2012 LS han
O: Kirstin & Per Sørensen
E: Lone Opal Lykkegaard


 

 

Gravkjaer Bailey

Gravkjaer Bailey

Sønderskov, Vestsjælland  d. 10/9-2016

600m, 20T
Prøvens Bedste, 1 pr. 72
 p

Gravkjaer Bailey
DK03203/2013 KS tæve
O&E: Tove Baukjær


 

 

Gribsholt's Icecream

Gribsholt’s Icecream

Sønderskov, Vestsjælland  d. 10/9-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 72
 p

Gribsholt’s Icecream
DK12446/2015 LS han
O: Kirstin & Per Sørensen
E: Hanne Levin


 

 

Toftekæret's Irma La Douce

Toftekæret’s Irma La Douce

Marbæk, Syd- og Sønderjylland  d. 4/9-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 65
 p
Hermed DKBRCH(S)

SEVCH SECH(S) DKCH(S)
Toftekæret’s Irma La Douce
DK14402/2013 RS tæve
O&E: Inger Lise & Poul Poulsen


 

Charolaisgården's Saul

Charolaisgården’s Saul

Rosenvold, Østjylland  d. 3/9-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 71
 p

DKCH(S) SECH(S) DKBRCH(S) SEVCH KLBJCH KLBCH
Charolaisgården’s Saul
DK04129/2012 KS han
O: Jakob Villadsen
E: Gurli Kramer


 

 

intet5Rosenvold, Østjylland  d. 3/9-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 70
 p

Troldebo A Emma
DK08450/2016 RS tæve
O: Frank Jensen
E: Jørn Olsen


 

intet5Klosterheden, Vestjylland  d. 21/8-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 64
 p

Sasja’s Nelly
DK19740/2012 LDV tæve
O: Kirsten Stærk & Jan Jacobsen
E: Kirsten Sandborg Lund


 

Gravmand Roma

Gravmand Roma

Rold Skov, Himmerland  d. 13/8-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 56
 p

Gravmand Roma
DK12618/2011 RS tæve
O: Ninna Lindved Sørensen
E: Lone Lisbeth Jensen


 

Buevang Valentin

Buevang Valentin

Rold Skov, Himmerland  d. 4/6-2016

600m, 20T
Prøvens Bedste, 1 pr. 54
 p

DKCH(S) SECH(S) CZCH NOCH NORDCH DEVDHCH SPORPR KLBJCH DKKV14 KLBV14 DKV15 KLBCH WUTJCH DEKLBSG DEVDHJCH DEJCH WUTCH
Buevang Valentin
DK03029/2013 KS han
O&E: Johanne & Leif Andreasen


 

 

intet5Rold Skov, Himmerland  d. 4/6-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 49
 p

Ruhår’s Gucci
DK10782/2014 RS han
O&E: Gitte Engen


 

Toftekæret's Harald

Toftekæret’s Harald

Skovene ved Buresø, Nordsjælland  d. 28/5-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 54
 p

Toftekæret’s Harald
DK00711/2013 RS han
O: Inger Lise & Poul Poulsen
E: Pia Nielsen


 

 

Halleluja Av Larhjelm

Halleluja Av Larhjelm

Skovene ved Buresø, Nordsjælland  d. 28/5-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 63
 p

Halleluja Av Larhjelm
DK18179/2015 RS han
O: Lars Hjelmtvedt
E: Pia Nielsen


 

Buevang Xelina

Buevang Xelina

Tolne Skov, Nordjylland  d. 7/5-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 58
 p

WUTCH
Buevang Xelina
DK04497/2014 KS tæve
O&E: Johanne & Leif Andreasen


 

Charolaisgården's Saul

Charolaisgården’s Saul

Marbæk, Syd- og Sønderjylland  d. 30/4-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 74
 p
Hermed DKBRCH(S)

DKCH(S) SECH(S) KLBJCH KLBCH
Charolaisgården’s Saul
DK04129/2012 KS han
O: Jakob Villadsen
E: Gurli Kramer


 

intet5Hårup, Midtjylland  d. 22/4-2016

600m, 20T
Prøvens Bedste, 1 pr. 68
 p

Rafeldi’s Asata Fidelis
DK14147/2013 RS tæve
O: Marie-Louise & Jens Slettegaard
E: Birgit & Jens Bavnshøj


 

 

Svaerke's Frida

Svaerke’s Frida

Hårup, Midtjylland  d. 22/4-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 67
 p

Svaerke’s Frida
DK19989/2014 KS tæve
O: Birgitte Svaerke
E: Dorthe & Henrik Petersen


 


intet5Feldborg & Sjørup, Vestjylland  d. 17/4-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 67
 p
Hermed DKBRCH(S)

DKCH(S) SECH(S) INTCH INTCH(U) DEVDHCH NOCH NORDCH NLCH DECH NORDV12 KLBCH DKV13 15 DKKV13 KLBV13 WUTCH DEVDHESG15 DEVDHFJSG15
Selene
DK14814/2010 LDV tæve
O&E: Pia Fast Graversen


 

 

intet5Feldborg & Sjørup, Vestjylland  d. 17/4-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 51
 p

Vibes Oliver
DK09152/2014 LDV han
O: Vibeke Vamberg
E: Esben Trier Lund


 

 

intet5Kirkeby, Fyn  d. 16/4-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 71
 p

Markvangen’s Hulda
DK08101/2015 RS tæve
O: Gert Sønderskov
E: Lia & Anders Lassen


 

 

intet5Kirkeby, Fyn  d. 16/4-2016

600m, 3T
1 pr. 69
 p

Aksel
DK08230/2015 RS han
O: Hanne Thomassen
E: Jabob S. Lundgaard


 

Charolaisgården's Saul

Charolaisgården’s Saul

Stagsrode, Ørum, Østjylland  d. 9/4-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 64
 p

DKCH(S) SECH(S) KLBJCH KLBCH
Charolaisgården’s Saul
DK04129/2012 KS han
O: Jakob Villadsen
E: Gurli Kramer


 

 

intet5Stagsrode, Ørum, Østjylland  d. 9/4-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 73
 p

Skoven’s A’capella Bella Donna
DK01842/2014 RS tæve
O: Marianne & Bruno Skov Rodkjær
E: Winnie Keller & Per Fuglsang


 

 

Buevang Zasha

Buevang Zasha

Stagsrode, Ørum, Østjylland  d. 9/4-2016

600m, 3T
1 pr. 70
 p

DKJV15
Buevang Zasha
DK00493/2015 KS tæve
O&E: Johanne & Leif Andreasen


 

 

intet5Slagslunde & St. Dyrehave, København  d. 2/4-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 65
 p

Peppersaint’s Tassimo
SE 36775/2011 KS tæve
O: K. Norlin & E. Bermsjö
E: Jessica Nilsson


 

 

intet5Slagslunde & St. Dyrehave, København  d. 2/4-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 66
 p

Figgo
DK12187/2013 RS han
O: Rasmus Pagh Jensen
E: Camilla & Alan Lysdal


 

Berknovs Gaia

Berknovs Gaia

Sønderskov, Vestsjælland  d. 26/3-2016

1000m, 40T
Prøvens Bedste, 1 pr. 63
 p
Hermed DKBRCH(S)

Berknovs Gaia
DK02771/2014 RDV tæve
O: Ole Berknov
E: Ann Laura Luunbjerg


 

 

Nmbus vom Wilden Jäger

Nmbus vom Wilden Jäger

Sønderskov, Vestsjælland  d. 26/3-2016

600m, 20T
Prøvens Bedste, 1 pr. 69
 p

Nimbus vom Wilden Jäger
DK16138/2013 RDV han
O: R. Theesfeld
E: Claus Larsen


 

 

Kung Karls Sebago

Kung Karls Sebago

Sønderskov, Vestsjælland  d. 26/3-2016

600m, 3T
Prøvens Bedste, 1 pr. 74
 p

Kung Karls Sebago
DK11071/2015 LDV han
O: Sanna Anderberg
E: Conny Frilund Ebsen


 

 

intet5Sønderskov, Vestsjælland  d. 26/3-2016

600m, 3T
1 pr. 73
 p

Lajtinens Yaro
DK14288/2012 RS han
O: Birthe Branth & Flemming Larsen
E: Eva Husted Laursen


 

 

intet5Sønderskov, Vestsjælland  d. 26/3-2016

600m, 3T
1 pr. 67
 p

Rukrogen’s Utzon
DK00146/2013 RS han
O: Pia & Kurt Jensen
E: Marianne B. Larsen