DGKs Udstillingsudvalg består af:

Trine Rotbøl Lynge

 

 

 

 

 
Claudia Parnas

 

 

 

 

 

Munthe Bium

 

 

 

 

 

Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktperson i udvalget er Marie-Louise Slettegaard

Kommissorium for Udstillingsudvalg.

Udvalget består af 2-4 medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelses-møde efter generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver består primært i følgende:

1. Udarbejde forslag til dommerbesætning på årets udstillinger.
2. Hjælpe og støtte lokaludvalgene ved afholdelse af udstillinger, herunder også Hundeweb.
3. Peger på egnede emner til dommeruddannelse ( udst. ).
4. Påtage sig opgaver indenfor udstillingsområdet som bestyrelsen har brug for hjælp til.
5. Formidling af udvalgets emneområde, herunder artikler i medlemsbladet Gravhunden

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.
Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning og giver meddelelse om, hvem der deltager i årets generalforsamling, vederlagsfrit.

På årets generalforsamling aflægger en repræsentant for udvalget en kort redegørelse om årets arbejde samt eventuelt også noget om visioner for fremtiden.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og udstillingsudvalget, den 12.juli 2016

 

Comments are closed.