DGKs Udstillingsudvalg består af:

Trine Rotbøl Lynge
Mit navn er Trine, jeg er 46 år gammel og bor uden for Helsinge med min mand Kim, og vores to langhårede standard gravhunde, Nordskovens Angelik – Asja på knap 2 år og Örnbergets Xerello på 4 mdr. Min gravhunde karriere startede da jeg var omkring 20 år, Det var med to hanhunde, røde korthåret standard, fra John Christensen i Gundsølille, Broengen Jønne og Broengen Dino. Jønne blev brugt på gravprøver og praktisk jagt, og med Dino trænede jeg lidt spor. Vi var også på udstilling et par gange, men fortrinsvis var det dejlige familie hunde. Efter en del år uden hunde, blev en weekends pasning af naboens langhårede miniature, udløseren for at Kim og jeg måtte have hund – gravhund vel at mærke! Et par forsigtige forespørgsler til Marie-Louise Slettegaard, og vi fik kontakt til Jane Ellehave. Hun har Jægerhusets Paw D. Anden, og havde netop været i Jylland hos Ajs Dam for at parre, snart var vores tævehvalp reserveret. Lang tid gik mens vi ventede, fik Astrid nu nogen tævehvalp overhovedet?! I januar 2015 hentede vi så vores hvalp, og første udstilling var i Slangerup i marts, og så var interessen vagt. Vi går til udstilling, sportræning og prøver med Asja, og vi håber at kunne gøre det samme med Xerello med tiden. Jeg synes det er utrolig spændende at være med i udstillingsudvalget, og mit mål er at gøre det attraktivt at deltage på udstilling, både for danske udstillere, og forhåbentlig også for deltagere fra udlandet. Jeg tror på at vejen frem er åbenhed, og at vi i Udstillingsudvalget vil gøre vores bedste til at hjælpe de lokale arbejdsudvalg og medlemmerne til gode udstillinger i Dansk Gravhundeklub.

Claudia Parnas

 

 

 

 

 

Munthe Bium

 

 

 

 

 

Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktperson i udvalget er Marie-Louise Slettegaard

Kommissorium for Udstillingsudvalg.

Udvalget består af 2-4 medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelses-møde efter generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver består primært i følgende:

1. Udarbejde forslag til dommerbesætning på årets udstillinger.
2. Hjælpe og støtte lokaludvalgene ved afholdelse af udstillinger, herunder også Hundeweb.
3. Peger på egnede emner til dommeruddannelse ( udst. ).
4. Påtage sig opgaver indenfor udstillingsområdet som bestyrelsen har brug for hjælp til.
5. Formidling af udvalgets emneområde, herunder artikler i medlemsbladet Gravhunden

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.
Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning og giver meddelelse om, hvem der deltager i årets generalforsamling, vederlagsfrit.

På årets generalforsamling aflægger en repræsentant for udvalget en kort redegørelse om årets arbejde samt eventuelt også noget om visioner for fremtiden.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og udstillingsudvalget, den 12.juli 2016

 

Comments are closed.